Zari

Vītols auga pagalmā

Vītols auga pagalmā,
Es vītola pakrēslī;
Vītols zarus darināja,
Es darinu vainadziņu.

Es nelauzu liepas zaru

Es nelauzu liepas zaru,
Ne ieviņas baltu ziedu,
Lai izaugu kā liepiņa,
Kā ieviņa noziedēju.

Gara liepa izaugusi

Gara liepa izaugusi
Režģītiem zariņiem;
Tur uzauga kupli ziedi,
Bites gāja medu lūgt.

Grūt’ kuplai liepiņai

Grūt’ kuplai liepiņai
Liela ceļa maliņā:
Sirmi zirgi saknes mina,
Jauni zēni zarus lauza.