Kupla kupla liepa auga

Kupla kupla liepa auga
Vārtu staba galiņā;
No celmiņa bungas taisu,
No zariem stabulīt’,
No tā paša viduklīša
Bitītēm mājas vietu.
Draveniek, draveniek,
Tev ir daudz bišu saimju:
Cik mūžā man dieniņu,
Tik tevim bišu saimju.

Putniņš sēd zariņā

Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.

Kas tur spīd, kas tur viz

Kas tur spīd, kas tur viz Ozoliņa zariņā? Tie bāliņa vaska cimdi, Mans vizuļu vainadziņš.

Šūn, bitite, ko šūdama

Šūn, bitite, ko šūdama, Šūn man vasku kamaniņas, Lai es varu mežā braukt Priedēm zarus līdzināt.

Sīku loku upe tek

Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.