Kupla kupla liepa auga

Kupla kupla liepa auga
Vārtu staba galiņā;
No celmiņa bungas taisu,
No zariem stabulīt’,
No tā paša viduklīša
Bitītēm mājas vietu.
Draveniek, draveniek,
Tev ir daudz bišu saimju:
Cik mūžā man dieniņu,
Tik tevim bišu saimju.

Ar bititi arti gāju

Ar bititi arti gāju Zaļajā dzedziedā; Astra stīgu spandu griezu, Vasku lēju lemesnicu.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Es redzēju div’ bitītes

Es redzēju div' bitītes Silāi alu brūvējam: Pie celmiņa seiju lika, Caur saknīti tecināja. Piecas mucas salda alus, Seija krāca lasīt tālāk

Skrien, bitite, kur skriedama

Skrien, bitite, kur skriedama, Skrien manā sētiņā, Mana sēta dzelžu kalta, Tur ragana neieskrēja.