Līdzīgas Tautas Dziesmas
Nava tiesa, nava tiesa, Ka Saulīte nakti guļ. Vai rītā tur uzlēca, Kur rietēja vakarā?
- Kad, māsiņa, rozes sēsim, Kad magones ravēsim? - Rītā agri rozes sēsim, Vakarā ravēsim.
To jums saku, bekotāji, Rītos ilgi neguļat! Vāverīte agri ceļas, Tā tās bekas nolauzīs.
Ej gulēt, vāverīte, Nosnaudies vakarā! Rītā, agri cēlusies, Noskrej lielu gabaliņu!