Daugaviņa, melnacīte

Daugaviņa, melnacīte,
Melna tek vakarā.
Kā tā melna netecēs,
Pilna dārgu dvēselīšu.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu, Kas tecēja negrožots? - Migla stāv bez kājiņu, Upe tek negrožota.

Uz ūdeņa laizdamies

Uz ūdeņa laizdamies, Apiņotu alu dzēru, Lai iet mana dvēselīte Kā apiņa galvenīte.

Es redzēju Daugavā

Es redzēju Daugavā Zelta arklu līgojam; Sit, vilnīti, maliņā, Te būs daiļis arājiņš!