Mārtiņam vīzes pinu I aukliņas darināju: Mārtiņš manas govis gana Visu garu vasariņu.
Platas vīzes apāvos, Silā gāju doru dēt. Sak' lācītis lūkodams: Edz, kur bišu dējējiņš! Būs
Daru vīzes, aunu kājas, Tautu govis ganīdama. Mātes govis ganīdama, Sedzenīti šūdināju.
Skaiti, vilks, pātarus! - Es, tēvs, nemāku: Kazuļi, jēruļi, Tie mani pātari.
Pieci vilki vilku vilka Pa slidenu ezeriņu; Otri pieci brīnījās, Kā tie pieci stīvējās.