Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar
Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.
Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.
Noiet Saule vakarā, Iekrīt zelta laiviņā; Zelta airi noskanēja, Laiviņā iemetot.
Ko tu gaidi, oša laiva, Daugaviņas maliņā? - No ziemeļa vēju gaidu, No Vāczemes īrējiņu.