Laiva

Nevar vaira, nevar vaira

Nevar vaira, nevar vaira,
Jau varīte pievarēta;
Nevar vaira laivā braukt,
Jau Daugava izsusēja.

Balta zied ābelīte

Balta zied ābelīte
Jūras kāpas maliņā.
Pūš vējiņš, birst ziediņi
Zēģelnieka laiviņā.

Noiet Saule vakarā

Noiet Saule vakarā,
Iekrīt zelta laiviņā;
Zelta airi noskanēja,
Laiviņā iemetot.

Ko tu gaidi, oša laiva

Ko tu gaidi, oša laiva,
Daugaviņas maliņā?
– No ziemeļa vēju gaidu,
No Vāczemes īrējiņu.

Cērtiet, brāļi, oša kārti, Vītējiet saulītē: Kad atnāks Liela diena, Pakariet šūpolītes.
Mežā dzimu, mežā augu, Mežā mūžu nodzīvoju; Mežā mans vainadziņš Oša lapu darināts.
Ko tu gaidi, oša laiva, Daugaviņas maliņā? - No ziemeļa vēju gaidu, No Vāczemes īrējiņu.
Es dzīros šavasaru Mergiem vīti vainadziņu; Augsti zied oši, kļavas, Nevar mergu salasīt.
Es uzkāpu kalniņā Meža balsis klausīties: Oši, kļavi gavilēja, Vītoliņš čivināja.