Sidrabiņa upe tek

Sidrabiņa upe tek
Garām manu glāžu logu;
Tur es savus sārtus vaigus
Ik rītiņu nomazgāju.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu, Kas tecēja negrožots? - Migla stāv bez kājiņu, Upe tek negrožota.

Panāksnieki zivis prasa

Panāksnieki zivis prasa, Kur man bija zivis ņemt? Mūs` upē tādas zivis - Četras kājas, balts vēders.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm; Div' brālīši dravenieki Skrej gar upi raudādami: Ziedu svārki mugurā, Vaska cimdi rociņā.