Upe

Upīt’ saka tecēdama

Upīt’ saka tecēdama:
Man nav viena līkumiņa;
Daža laba siena kaudze
Guļ tavā līkumā.

Sīku loku upe tek

Sīku loku upe tek,
Zaru, zaru Daugaviņa.
Upe loku pieņēmuse,
Daugaviņa dvēselīšu.

Upe tek skanēdama

Upe tek skanēdama
Sīkajām podziņām;
Eit’, brālīši, atnesat,
Mazajai māsiņai.

Strauja upe, balti oļi

Strauja upe, balti oļi,
Vidū kuplis ozoliņš;
Straume nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm.

Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.
Eita, ļaudis, skataities, Kādu koku upe nes: Upe nesa ozoliņu Ar visām bitītēm. Dravinieka līgaviņa
Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.
Upe tek skanēdama Sīkajām podziņām; Eit', brālīši, atnesat, Mazajai māsiņai.
Strauja upe, balti oļi, Vidū kuplis ozoliņš; Straume nesa ozoliņu Ar visām bitītēm.