Upe

Upīt’ saka tecēdama

Upīt’ saka tecēdama:
Man nav viena līkumiņa;
Daža laba siena kaudze
Guļ tavā līkumā.

Sīku loku upe tek

Sīku loku upe tek,
Zaru, zaru Daugaviņa.
Upe loku pieņēmuse,
Daugaviņa dvēselīšu.

Upe tek skanēdama

Upe tek skanēdama
Sīkajām podziņām;
Eit’, brālīši, atnesat,
Mazajai māsiņai.