Nāc, Jānīti, ja nākdams, Gaida visa vasariņa: Gaida dārzi, tīrumiņi, Gaida gani, pieguļnieki.
Pušķojam Jāņu māti Ar zaļāmi zālītēmi, Lai pušķoja vasariņa Ar rudziem, ar miežiem.
Cīrulis dziedāja, Vasara nāca; Cep, māmiņ, kukuli, Es iešu ganos. Ja cepsi lielu, Tad dzīšu
Man izgāja šī vasara, Ar Pērkoni baroties: Viņš man' sauca zemes kurmi, Es - debešu
Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.