Dedzi gaiša, uguntiņa

Dedzi gaiša, uguntiņa,
Tu dzisīsi šovakar;
Vizi, manu vainadziņu,
Tev` noņems šovakar.

Pērkons šķīla uguntiņu

Pērkons šķīla uguntiņu Sausas egles galotnē; Dieva dēli samirkuši, Jāņu zāles lasīdami.

Pērkonam četri dēli

Pērkonam četri dēli, Visi četri amatnieki: Divi sita vara bungas, Divi šķīla uguntiņu.

Kuries, mana uguntiņa

Kuries, mana uguntiņa, Kad es labs kūrējiņš; Ne uguns nekuras, Kad nav laba kūrējiņa.

Uguns puisi, Jāņa nakti

Uguns puisi, Jāņa nakti Dedzin' gaišu uguntiņu: Es tev došu raibus cimdus, Izrakstītu nēzdodziņu.