Es dzīros šavasaru

Es dzīros šavasaru
Mergiem vīti vainadziņu;
Augsti zied oši, kļavas,
Nevar mergu salasīt.

Es piekusu, nevareju

Es piekusu, nevareju Ne rociņu pacilāt: Es izdēju divi oši, Trešo zaļu ozoliņu.

Jumis stāv druviņā

Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.

Deviņ’ ir ošam zari

Deviņ' ir ošam zari, Devītā Saule lēca; Deviņ' ir man bāliņi, Devīts kunga karavīrs.

Ik rītiņus celdamās

Ik rītiņus celdamās, Jauku dziesmu nodziedāju: Par ošiem, par bērziem, Par kupliem ozoliem.