Godam dzimu, godam augu

Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu padzīvot;
Ar godiņu noņemat,
Tautas, manu vainadziņ`.

Es to tautu kumeliņu

Es to tautu kumeliņu Caur ābeļu birzi braucu; Ābelēm sīki zari, Plosa tautu kumeliņu.

Staigā viegli, tautu meita

Staigā viegli, tautu meita, Pa liepiņas lapiņām: Mans brālītis, dravenieks, Liepā guļ dienasvidu.

Vītols auga pagalmā

Vītols auga pagalmā, Es vītola pakrēslī; Vītols zarus darināja, Es darinu vainadziņu.

Jumis stāv druviņā

Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.