Ja būs laba māsīciņa

Ja būs laba māsīciņa,
Došu savu vainadziņu;
Ja būs kāda šķeterīte,
Likšu pūra dibenā.

Še, pādīte, raibi cimdi

Še, pādīte, raibi cimdi, Ieliec pūra dibenā; Ieliec pūra dibenā, Mācies citus noadīt.

Vainag, manu vainadziņ

Vainag, manu vainadziņ, Vairāk zelta, ne sudraba: Divus liku zelta pušķus, Trešu tīra sudrabiņa.

Godam dzimu, godam augu

Godam dzimu, godam augu, Godam gribu padzīvot; Ar godiņu noņemat, Tautas, manu vainadziņ`.

Dedzi gaiša, uguntiņa

Dedzi gaiša, uguntiņa, Tu dzisīsi šovakar; Vizi, manu vainadziņu, Tev` noņems šovakar.