Vai tā mana viegla diena

Vai tā mana viegla diena
Zem vainaga gulējusi?
Kā nocēla vainadziņu,
Tā nocēla vieglu dienu.

Kuries, mana uguntiņa

Kuries, mana uguntiņa, Kad es labs kūrējiņš; Ne uguns nekuras, Kad nav laba kūrējiņa.

Jūriņ, mana māmuliņa

Jūriņ, mana māmuliņa, Daudz tu man labu dari: Tu man maizes devējiņa, Tu man' mīļi vizināji.

Uzliksim saimniekam

Uzliksim saimniekam Ozoliņa vainadziņu, Lai aug viņa kumeliņi Ozoliņa resnumiņu.

Gotiņ, mana raibaliņa

Gotiņ, mana raibaliņa, Tu man saldu pienu dod; Tāpēc tevi apdziedāju, Tāpēc tevim kroni viju.