Jūriņ, mana māmuliņa

Jūriņ, mana māmuliņa,
Daudz tu man labu dari:
Tu man maizes devējiņa,
Tu man’ mīļi vizināji.

Saulīt` silta, māmiņ jauka

Saulīt` silta, māmiņ jauka - Abas vienu labumiņu: No saulītes silti rīti, No māmiņas mīļi vārdi.

Mana mīļa māmuliņa

Mana mīļa māmuliņa Mani mīļi audzināja: Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņā.

Gotiņ, mana raibaliņa

Gotiņ, mana raibaliņa, Tu man saldu pienu dod; Tāpēc tevi apdziedāju, Tāpēc tevim kroni viju.

Kuries, mana uguntiņa

Kuries, mana uguntiņa, Kad es labs kūrējiņš; Ne uguns nekuras, Kad nav laba kūrējiņa.