Pieci vilki vilku vilka

Pieci vilki vilku vilka
Pa slidenu ezeriņu;
Visi pieci nepavilka,
Astes vien kustināja.

Saule brauca pār ezeru

Saule brauca pār ezeru Spīdēdama, vizēdama; Dieva dēli pakaļ nāca Pušķotām cepurēm.

Diža, diža tā niedrīte

Diža, diža tā niedrīte, Aug ezera maliņā; Diža, diža tā zivtiņa, Kura auga jūriņā.

Pieci vilki vilku vilka

Pieci vilki vilku vilka Pa slidenu ezeriņu; Otri pieci brīnījās, Kā tie pieci stīvējās.

Lieli ļaudis lielījās

Lieli ļaudis lielījās Lielas upes maliņā; Ir es arī lielījos, Pie ezera stāvēdama.