Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus
Niedrainē balināja,
Niedrainē balināja,
Rāviņā noskaloja.

Jūs, bērniņi, nezināt

Jūs, bērniņi, nezināt, Kāds vilkam mundieriņš: Zili, īsi kamzolīši, Melni samta zābaciņi.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

No tālienes es pazinu

No tālienes es pazinu, Kāds vilkam mundieriņš: Zili, īsi kamzolīši, Melni samta zābaciņi.

Kur, vilciņ, krapšķināsi

Kur, vilciņ, krapšķināsi Ar tiem kaula zābakiem? - Uz lejniekiem krapšķināšu, Lejniekiem gobas ņemt: Citam jērus, kazlēniņus, Citam mazus kucēniņus.