Kas tur kliedza, kas tur sauca Aiz Daugavas siliņā? Zaķīts pūta ledus tauri, Ziemassvētkus vēstīdams.
Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.
Zaķīts raud raudādams - Kur būs ņemt līgaviņu? Ņem, zaķīti, līgaviņu No vāveres meitiņām!
Lai bij labi, kam bij labi, Zaķīšam tam bij labi: Vai bij ziema, vai vasara,
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur baltais zaķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.