Visi zvēri sadzīvoja, Vilks ar lapsu ķildojās, Vilks ar lapsu ķildojās Dēļ bērā kumeliņa.
Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš
Saules meita Bārbaliņa, Samijam vainugiem! Tavs bij zelta zīlītēm, Mans sudraba lapiņām.
Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.