Līdzīgas Tautas Dziesmas
Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.
Grieze grieza rudzīšos, Paipaliņa pļaviņā; Grieze grieza maizes klaipu, Paipaliņa - siena vālu.
Bariem gāja līdējiņi, Bariem siena pļāvējiņi; Ir bitītes bariem gāja, Āra ziedus lasīdamas.
Lai bij grūti, kam bij grūti, Grūt` sieniņa pļāvējam: Salta rasa, sīksta zāle, Grūti velk