Es savai pādītei

Es savai pādītei
Baltas zeķes noadīju;
Baltas zeķes noadīju,
Melnus šuvu zābaciņus.

Adiet, meitas, ko adiet

Adiet, meitas, ko adiet, Vilkam zeķes noadiet: Vilkam kājas nosalušas, Dziļu sniegu bradājot.

Man māmiņa ielikusi

Man māmiņa ielikusi Vaska ripu pūriņā; Dravinieka meita biju, Bišu drēbes mugurā: Šūnu zeķes, vaska kurpes, Dzelonīšu villainīte.

Nevienam tā nerīb

Nevienam tā nerīb Kā kaķim dancojot: Zīda zeķes, samta kurpes, Griķu salmu cepurīte.

Es aizdedzu garu skalu

Es aizdedzu garu skalu, Man jāada garas zeķes; Drīz izdega garais skals, Drīz zeķīti noadīju.