Bitit, zieda neņemies

Bitit, zieda neņemies
No sarkana āboliņa;
Tam, bitite, viens bauslitis,
Ka svētdien nesvineji.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Ar bititi arti gāju

Ar bititi arti gāju, Smilgu šķēļu lemesnicu, No smalkā āboliņa Dzeņaukstiņas darinaju.

Dievs aizliedza bitītei

Dievs aizliedza bitītei Sarkano āboliņu, Kam bitīte nesvinēja Svētas dienas launadziņu.

Teci rikšus kumeliņi

Teci rikšus kumeliņi, Neej, soļus skaitīdams; Vai es tevim auzas devu, Pa vienai skaitīdams? Es tev devu tīras auzas, Saulē lasīt tālāk