Āboliņš

Es tev lūdzu, bāleliņ

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļauj zaļa āboliņa:
To ēdīs Jāņu zirgi,
Garu ceļu tecēdami.

Sarkanais āboliņ

Sarkanais āboliņ,
Kādēļ šogad vēlu ziedi?
Nebūs medus bitītēm,
Ne vainaga galviņā.

Jāņu nakti kumeliņus

Jāņu nakti kumeliņus
Baro pļautu āboliņu,
Baro pļautu āboliņu,
Dzirda tīru ūdentiņu.

Bitit, zieda neņemies

Bitit, zieda neņemies
No sarkana āboliņa;
Tam, bitite, viens bauslitis,
Ka svētdien nesvineji.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Bitīt, manu zeltspārnīt, Tu bij' liela darbiniece: Tu atnesi sila ziedus Pār deviņi novadiņi.
Ko, bitīt, tu raudāji, Rožu ziedu locīdama? -Vējš nolauza ozoliņu Vaskotām lapiņām.
Atenieši vella bērni, Bitit' meta ūdenī. Skrej, bitit, žāveties Manā rožu dārziņā.
Traki traki leišu kungi, Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā rožu dārziņā.
Maziņš bija, saldis bija, Bitit, tavs vezumiņš; Kārkla ziedi, ievas ziedi Bij tavā vezumā.