Āboliņš

Es tev lūdzu, bāleliņ

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļauj zaļa āboliņa:
To ēdīs Jāņu zirgi,
Garu ceļu tecēdami.

Sarkanais āboliņ

Sarkanais āboliņ,
Kādēļ šogad vēlu ziedi?
Nebūs medus bitītēm,
Ne vainaga galviņā.

Jāņu nakti kumeliņus

Jāņu nakti kumeliņus
Baro pļautu āboliņu,
Baro pļautu āboliņu,
Dzirda tīru ūdentiņu.

Bitit, zieda neņemies

Bitit, zieda neņemies
No sarkana āboliņa;
Tam, bitite, viens bauslitis,
Ka svētdien nesvineji.

Sarkanais āboliņš

Sarkanais āboliņš
Nekam lieti nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitītes ziedu ņēma.

Gana grūti, gana viegli Ezermala meitiņai! Pusrītiņ' gailis dzied, Visu nakti gaigaliņ'.
Sarkanais āboliņš Nekam lieti nederēja: Ne meitiņas kroņus pina, Ne bitītes ziedu ņēma.
Es savai gosniņai Ozoliņa kroni pinu; Vienu vedu rociņā, Citas nāca nopakaļus.
No istabas vien pazinu, Kur meitiņas izvedamas: Četri kakti istabā, Visi četri izpušķoti.
Raibaliņa, dūdaliņa, Dod man pilnu slaucenīti: Es tev pinu ziedu kroni No sarkana āboliņa.