Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama,
Puķes spraudu azotē,
Lai tā auga mana pāde
Kā puķīte dārziņā.

Es savai māmiņai

Es savai māmiņai Kā sirsniņa azotē; Kā sirsniņa azotē, Kā puķīte dārziņā.

Pie māmiņas es uzaugu

Pie māmiņas es uzaugu, Kā rozīte ziedēdama; Ar puķīti rotājos, Saulītē sildījos.

Līdzat, meitas, man dziedāt

Līdzat, meitas, man dziedāt, Es ievešu puķītēs: Viena puķe, trīs lapiņas, Trejdeviņi ziedi zied.

Sudrabiņa grožus viju

Sudrabiņa grožus viju, Zeltā kalu kamaniņas, Lai brauc mana līgaviņa, Kā puķīte ziedēdama.