Vai, bitīte, nezināji Manu jaunu rožu dārzu: Aiz upītes lejiņā, Istabiņas galiņā.
Traki traki leišu kungi, Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā rožu dārziņā.
Bišu māte, bišu māte, Nāc manā dārziņā: Manā rožu dārziņā Mīksti rožu spilventiņi.
Es ar savu čaklumiņu Lepoties lepojos: Mirgot mirdz istabiņa, Zibēt zib rožu dārzs.
- Kad, māsiņa, rozes sēsim, Kad magones ravēsim? - Rītā agri rozes sēsim, Vakarā ravēsim.