Ganiņš

Sniedziņš sniga, putināja, Aiz galdiņa kupeniņa; Tā nebija kupeniņa, Tā brālīša līgaviņa.
Sniega māte, Sniega māte, Purin' savas villainītes, Lai nāk sniegi virs zemītes, Lai bāliņi mežā
Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš
Sniegi, vēji putināja, Meža zvēri kāzas svin: Lūsīts ņēma caunes meitu, Zaķīts - sila vāverīti.
Jānīts gāja rudzu lauku Ar pelēku mētelīti; Lai zied mana rudzu druva Pelēkiem ziediņiem.