Līdzīgas Tautas Dziesmas
Es, pādīti dīdīdama, Puķes spraudu azotē, Lai tā auga mana pāde Kā puķīte dārziņā.
Es savai māmiņai Kā sirsniņa azotē; Kā sirsniņa azotē, Kā puķīte dārziņā.
Pie māmiņas es uzaugu, Kā rozīte ziedēdama; Ar puķīti rotājos, Saulītē sildījos.
Sudrabiņa grožus viju, Zeltā kalu kamaniņas, Lai brauc mana līgaviņa, Kā puķīte ziedēdama.