Līču loču upe tek, Zelta zirņa meklēdama; Zelta zirnis patecēja Zem sudraba sakārnīša.
Zirņa zieda laiviņ' taisu, Auzu skaru zēģelīti; Tā bij viegla jūriņā Pret vilnīti vizenāt.
Nāc, māsiņa, ciemoties Metenīša vakarai: Būs pupiņas, būs zirnīši, Būs cūciņas šņukurītis.
Eita, bērni, čigānos Ziemassvētku vakarā; Dos pupiņas, dos zirnīšus, Dos cūciņas smecerīti.
Nāc, Jumīti, mūs' mājās, Še būs laba dzīvošana: Došu maizi, došu zirņus, Saldu alu nodzerties.