Audz, dēliņi, dzen, dēliņi

Audz, dēliņi, dzen, dēliņi,
Nepanāksi tēva pēdas:
Tēvs dzeinīti ritināja,
Pa siliņu tecēdams.

Ei, pērkoni, vecai tēvs

Ei, pērkoni, vecai tēvs, Ko tās tavas meitas dara? - Manas meitas pūru loka, Pušķo baltas villainītes.

Pērkoņa tēvam

Pērkoņa tēvam Deviņi dēli: Trīs spēra, trīs rūca, Trīs zibināja.

Nu uz māju, nu uz māju

Nu uz māju, nu uz māju, Ko še vaira darīsim: Ne tēvam brandavīna, Ne ar` mieža alutiņa.

Jāņu tēvs bēdājās

Jāņu tēvs bēdājās, Zaķi miežus noēduši; Tas ir labi, tā vajaga, Kam miestiņu nebrūvēja.