Diža, diža tā niedrīte

Diža, diža tā niedrīte,
Aug ezera maliņā;
Diža, diža tā zivtiņa,
Kura auga jūriņā.

Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus Niedrainē balināja, Niedrainē balināja, Rāviņā noskaloja.

Skataties jūriņāi

Skataties jūriņāi, Kādi balti audekliņi: Niedru šķietu, putu audi, Vēja māte audējiņa.

Jānīts jāja niedru tiltu

Jānīts jāja niedru tiltu Ar diženu kumeliņu; Rīb tiltiņš, žvadz iemaukti, Skan tērauda pakaviņi.

Skataties jūriņā

Skataties jūriņā, Kādi balti audekliņi: Niedru šķieti, putu audi, Vēja māte audējiņa.