Tev, eglīt, piederēja

Tev, eglīt, piederēja
Visu mūžu zaļi svārki;
Tev, māsiņ, nepiedera
Visu mūžu vainadziņš.

Rudu, rudu, rudenīti

Rudu, rudu, rudenīti, Tavi svārki noplukuši; Kā nebūtu noplukuši: Aru, pļāvu, riju kūlu.

Vainag, manu vainadziņ

Vainag, manu vainadziņ, Vairāk zelta, ne sudraba: Divus liku zelta pušķus, Trešu tīra sudrabiņa.

Aud man svārkus, māmuliņa

Aud man svārkus, māmuliņa, Krāsainiem dzīpariem; Lai es eju vizēdama, Kā saulīte uzlēkdama.

Godam dzimu, godam augu

Godam dzimu, godam augu, Godam gribu padzīvot; Ar godiņu noņemat, Tautas, manu vainadziņ`.