Mēnesnīca zvaigznes skaita, Vai ir visas vakarā. Visa bija, visas bija, Auseklīša vien nevaid.
Visas zvaigznes vakarā, Auseklīša vien nebija; Auseklītis aiztecējis Saules meitu lūkoties.
Spodra zvaigzne debesīs, Tā iekrita jūriņā; Trīs dieniņas gaisu jauca, Kamēr tika maliņā.
Es izgāju no istabas Zelta zvaigznes skatīties: Zelta zvaigzne noskanēja, Pie Dieviņa aiziedama.
Vai tā zvaigzne visu nakti, Kas uzlēca vakarā: Ap pusnakti ielidoja Dvēselīšu namiņā.