Jūrmalā skaista liepa

Jūrmalā skaista liepa
Deviņiem žuburiem;
Kam pietrūka zveju virves,
Tas tur kailes darināja.
Simtu gadu tās kailītes
No liepiņas darinātas.

Citiem dega purvi, meži

Citiem dega purvi, meži, Man izdega liepu mežs; Kur bij manim krijas ņemt, Māsiņai pūru šūti?

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.

Sudrabota liepa auga

Sudrabota liepa auga Novadiņa maliņā; Vējš nopūta liepu ziedus Pa visiem novadiem.

Liepa zied, liepa zied

Liepa zied, liepa zied Baltajiem ziediņiem; Stādīsim liepu mežu Apkārt mūsu pagalmiņu.