Tēva, tēva tu dēliņš

Tēva, tēva tu dēliņš,
Ne tev tēva padomiņa:
Tētiņš gāja silmalāi,
Dzeni nesa mugurā.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.

Manam tēvam tādas bites

Manam tēvam tādas bites Kā pērnājas telēnīt's: No ozola ar vindām Medu laida Daugavā.

No sirsniņas man patīk

No sirsniņas man patīk, Dēliņ, tava līgaviņa: Ne tik stalta, ne tik lepna, Ne par daudz sidrabota.