Tēva, tēva tu dēliņš

Tēva, tēva tu dēliņš,
Ne tev tēva padomiņa:
Tētiņš gāja silmalāi,
Dzeni nesa mugurā.

Ko, tētiņi, tu darīji

Ko, tētiņi, tu darīji Visu dienu siliņā? -Bitītēmi stropu daru, Līdz apakšai izrotātu.

Nevienam tādas bites

Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.

Vij, tētiņ, man dzeinīti

Vij, tētiņ, man dzeinīti Tievu tievu, garu garu, Ka varēju siliņā Priežu virsu lidināt.

To puisīti suņi rēja

To puisīti suņi rēja, Kas tētiņu neklausīja; To meitiņu tautas mīl, Kas klausīja māmulīti.