Kas kait, kas kait

Kas kait, kas kait
Zvejnieka sievai?
Viens ķīsis, div’ ķīši,
Zupiņa rokā.

Siļķīte dziedāja

Siļķīte dziedāja Dziļā jūrā, Zvejnieka dēliņa Gaidīdama. Reņģīte pati Tiklā nāca, Lasis, gudrinieks, Aizmukāja.

Vīri guļ dienas vidu

Vīri guļ dienas vidu, Sievas lasa miežu vārpas; Eit', vīriņi, paguļat, Sievas dzers alutiņu.

Kur, Dieviņ , tu paliksi

Kur, Dieviņ , tu paliksi, Kad mēs visi nomirsim? Ne tev sievas, ne tev bērnu. Kas tev, vecam, maizi dos?

Bitīt’ bija čakla sieva

Bitīt' bija čakla sieva, Liela darba darītāja: Pilnu stropu tā pienesa Zelta vaska rituļiem.