Gana bija kaimiņmeitas

Gana bija kaimiņmeitas
Puķēm griestus pušķojušas:
Ko tās puķes palīdzēja,-
Kvēpi bija neslaucīti.

Es, pādīti dīdīdama

Es, pādīti dīdīdama, Puķes spraudu azotē, Lai tā auga mana pāde Kā puķīte dārziņā.

Puķu pinu vainadziņu

Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.

Trīs dieniņas sastaigāju

Trīs dieniņas sastaigāju Gar upmalu raudādama: Baltas puķes upē zied, Pāri tikt nevarēju.

Ai, rudzīti, rogainīti

Ai, rudzīti, rogainīti, Tavu stiebru nebradāšu! Izravēju rudzu puķes, Lai aug tīra labībiņa.