Līdzīgas Tautas Dziesmas
Jūra, jūra, ko tu krāci, Māte, māte, ko tu raudi? Jūra krāca smalka tīkla, Māte
Palīdziet man, māsiņas, Tīklu mest Daugavā. Virēt vira Daugaviņa Sīkajām raudiņām.
Zirneklītis tīklu auda No smildziņas uz smildziņu; Piesargies, mušu māte, Tev bērniņi jāaudzē!
Siļķes meita man vaicāja, Ko zvejnieka puiši dar'? - Tīklus auda, tīklus meta, Krāģīšos sasēduši.