Māsiņas

Es māsiņu vizināju

Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.

Bite, bite māsa mana

Bite, bite māsa mana
Par Daugavu nogājuse
Nava vaļas bāliņiem
Par Daugavu dūrus diet.

Ko, māsiņa, tu raudāji

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Celmiņā tupēdama?
– Kā, bāliņ, neraudāšu,
Krauklīts bites izknābājis.

Līdzīgas Tautas Dziesmas