Nākat, meitas, skatīties

Nākat, meitas, skatīties,
Kādu koku Venta nes:
Venta nes ozoliņu
Ar visām bitītēm.
Jo bitīte zemu skrej,
Jo māsiņa žēli raud.


Citas Tautas Dziesmas
Metiet ziedus, kur metiet

Metiet ziedus, kur metiet, Ventā ziedus nemetiet, Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.

Dzied, māsiņa, neziņģē

Dzied, māsiņa, neziņģē, Lai ziņģē bāleliņš; Tec, Ventiņa, nevindo, Lai vindo Daugaviņa.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm: Brīžam lauza sīku ledu, Brīžam sīku sudrabiņu.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu Ar visām bititēm Ozols gāja līgodams, Bitit' gāja raudadama.