Nevar vaira, nevar vaira, Jau varīte pievarēta; Nevar vaira laivā braukt, Jau Daugava izsusēja.
Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar
Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.
Noiet Saule vakarā, Iekrīt zelta laiviņā; Zelta airi noskanēja, Laiviņā iemetot.
Ko tu gaidi, oša laiva, Daugaviņas maliņā? - No ziemeļa vēju gaidu, No Vāczemes īrējiņu.