Visas manas ceļa malas Laimes koku pieaugušas: No bērziņa jēriņš dzima, No apsītes kazuliņš.
Atrod biti, pamet biti Diža ceļa maliņā: Bitei rati saplīsuši, Ziedu lāde vezumā.
Tevis dēļ, straujupīte, Nenāk mani bāleliņi, Zina tevi celiņā Dienu nakti līgojot.
Sīki putni, mazi putni, Kur gulēsit šo naksniņu? Cits priedē, cits eglē, Cits celiņa maliņā.
Griežat ceļu, griežat ceļu, Dravinieka meita brauc: Zīda kleita, zelta sakta, Vaska kurpes kājiņās.