Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis
Līdumu līda,
Jauno dēliņu
Gaidīdams.

Tēva, tēva tu dēliņš

Tēva, tēva tu dēliņš, Ne tev tēva padomiņa: Tētiņš gāja silmalāi, Dzeni nesa mugurā.

Ko, tētiņi, tu darīji

Ko, tētiņi, tu darīji Visu dienu siliņā? -Bitītēmi stropu daru, Līdz apakšai izrotātu.

Nevienam tādas bites

Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.

Vij, tētiņ, man dzeinīti

Vij, tētiņ, man dzeinīti Tievu tievu, garu garu, Ka varēju siliņā Priežu virsu lidināt.