Brāļ`, mani brālīši

Brāļ`, mani brālīši,
Es brāļu māsa;
Kā liepa līgoju
Brālīšu vidū.

Citiem dega purvi, meži

Citiem dega purvi, meži, Man izdega liepu mežs; Kur bij manim krijas ņemt, Māsiņai pūru šūti?

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.

Neba maize pati nāca

Neba maize pati nāca Mana brāļa sētiņā; Es aiznesu brokastiņu, Jau sirmīši nosvīduši.

Sudrabota liepa auga

Sudrabota liepa auga Novadiņa maliņā; Vējš nopūta liepu ziedus Pa visiem novadiem.