Īstais brālīti

Īstais brālīti,
Ved māsu dancot,
Trīs reizes apgriez,
Dod tautu rokās!

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.

Ekur vīri ko padara

Ekur vīri ko padara, Mani balti bālelini: Kumeļā sēdēdami, Dzeni laida ozolā.

Pulciņā, pulciņā

Pulciņā, pulciņā, Bāleliņi, pulciņā! I bitītes medu nes, Pulciņā strādādamas.

Es neiešu tautiņās

Es neiešu tautiņās Bez trejādu bāleliņu: Tēva brāļa, mātes brāļa, Mana īsta bāleliņa.