Lieldiena, māmulīt, Kur kārsim šūpulīt`? - Kar priedei, kar eglei, Kar mazai bērziņai.
Gara diena bāliņam, Gar' eglīti dzenījot: Tautu meita, ne māsiņa Vēli nesa launadziņu.
Vāverīte, kuplastīte, Jaunus puišus kaitināja: Lec priedē, lec eglē, Lec kuplā ozolā.
Sīki putni, mazi putni, Kur gulēsit šo naksniņu? Cits priedē, cits eglē, Cits celiņa maliņā.
Vakars nāca, vāverīte. Steidzies egles galiņā: Gara būs šī naksniņa, Zem eglītes pārgulēt.