Brālītis

Ko, brāliti, tu dariji

Ko, brāliti, tu dariji
Visu dienu bērztalāja?
-Bititēm namu daru,
Līdz zemiti rakstidamis.

Es savam brālīšam

Es savam brālīšam
Skaistu kreklu izrakstīju:
Lai tas manīm linus deva
Pilnu pūru pielocīt.

Droši bridu šauru upi

Droši bridu šauru upi,
Baili bridu Daugaviņu,
Tur noslīka mans brālītis,
Kumeļā sēdēdams.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ūsiņam gaili kāvu Dzeltenām kājiņām, Lai manam kumeļam Palīdzēja dubļu brist.
Droši bridu šauru upi, Baili bridu Daugaviņu, Tur noslīka mans brālītis, Kumeļā sēdēdams.
Es nejāju Jāņu nakti Kumeliņu pieguļā: Jāņu nakti vīstu nakts, Novīst manis kumeliņš.
Tumša nakts, zaļa zāle, Laukā laidu kumeliņu. Tur palika zaļa zāle, Vilks apēda kumeliņu.
Nevienam tā nevaida Kā manam kumeļam: Zelta sile, vara grīda, Sudrabiņa redelītes.