Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.
Mārtiņam pilns stallītis Sirmu, bēru kumeliņu; Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl', Dod man vienu ceļa
Ogas, ogas, rieksti, rieksti Mana brāļa birzītē. Gan es pati nolasīšu, Brāļa govis ganīdama.
Ej, brālīt, miežu sēt, Es nesīšu sētuvīti. Tev dziedāja zelta zīle, Man sudraba lakstīgala.
Brāļ`, mani brālīši, Es brāļu māsa; Kā liepa līgoju Brālīšu vidū.