Kur tu iesi, veco brāli

Kur tu iesi, veco brāli,
Ar to bišu sētuvīti?
-Silā iešu bišu sēt
Jaunajiem bālīniem.

Mārtiņam pilns stallītis

Mārtiņam pilns stallītis Sirmu, bēru kumeliņu; Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl', Dod man vienu ceļa zirgu.

Cīrulītis rillināja

Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.

Ogas, ogas, rieksti, rieksti

Ogas, ogas, rieksti, rieksti Mana brāļa birzītē. Gan es pati nolasīšu, Brāļa govis ganīdama.

Ej, brālīt, miežu sēt

Ej, brālīt, miežu sēt, Es nesīšu sētuvīti. Tev dziedāja zelta zīle, Man sudraba lakstīgala.