Saulīt` silta, māmiņ jauka - Abas vienu labumiņu: No saulītes silti rīti, No māmiņas mīļi
Šuj, māmiņa, man krekliņu Deviņām vīlītēm; Devītā vīlītē Liec man gudru padomiņu.
Cīrulis dziedāja, Vasara nāca; Cep, māmiņ, kukuli, Es iešu ganos. Ja cepsi lielu, Tad dzīšu
Paldies devu māmiņai, Kas man` mazu izglabāja No guntiņas, no ūdeņa, No dūmainas istabiņas.
Dod, māmiņa, manu tiesu, Līdz saulīte nenogāja: Laid man savu pādenīti Ar saulīti dancināt!