Bērziņš lapas darināja

Bērziņš lapas darināja,
Lapu lapas galiņā;
Mīļā Māre ik rītiņus
Migliņā slacināja.

Aiz upītes zaļi bērzi

Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.

Tev, liepiņa, platas lapas

Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani migliņā, Lai migliņa nesabira Manā zīļu vainagā.

Aiz upītes melli meži

Aiz upītes melli meži Zeltītām lapīnām; Brien, brālīti, pār upīti, Nolauz vienu pazarīti!

Projām gāja zili ledi

Projām gāja zili ledi, Nu būs zelta vasariņa; Būs ievām balti ziedi, Būs kokiem zaļas lapas.